ปลูกต้นไม้ได้จิตสำนึก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ทางเรา มูลนิธิสายน้ำ และ สมาชิก ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมทาง เพื่อให้เป็นร่มเงากับผู้ผ่านทาง แล้วยังได้เป็นที่พักหลบแสงแดดยามเที่ยงให้กับชาวนาและผู้ที่นำวัวมาหากินหญ้าริมทางประจำ ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวภายในหมู่บ้านของเราอีกด้วย