ก้าวเข้าสู่..ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ทางสมาชิกกลุ่มโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาพร้อมใจกันร่วมทำพิธีบูชาครูบาอาจารย์ก่อนเริ่มลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้
เริ่มด้วยการลงมือเกี่ยวข้าวของกลุ่มสมาชิกโรงสีข้าวที่ร่วมกันปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝน และจะยังคงเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนสิ้นฤดูหนาว
เพื่อนำข้าวเปลือกของสมาชิกที่ได้มาเข้าโรงสีและแบ่งปันกัน ส่วนที่เหลือจากการเก็บไว้บริโภคจะได้นำไปขายเพื่อเป็นทุนไว้ทำในฤดูกาลหน้า